Jautājumi un atbildes

Vēlējos noskaidrot,kuros Latvijas novados šogad ir iespējams iegūt bezmaksas poti pret ērču encefalītu?Jo internetā nekur šādu informāciju nevaru atrast!
Paldies.

Ar teritoriju sarakstu, kurās valsts apmaksā bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, iespējams iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv. Papildus informāciju iespējams saņemt, zvanot uz Slimību profilakses un kontroles centra tālruņa numuru 67501590.

Apmeklēju ārstu, bet poliklīnikas reģistratūrā man paskaidroja, ka ir nozudusi mana pacienta kartiņa? Kā rīkoties šādā situācijā, jo ārstam ir nepieciešama informācija par man iepriekš veiktu ārstēšanu un nozīmētām zālēm?

Pacienta medicīniskā karte ārstniecības iestādē ir jāuzglabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta – to nosaka Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība” 35.8.punkts. Par minēto noteikumu ievērošanu atbild konkrētās ārstniecības iestādes vadītājs.

Šajā gadījumā par radušos problēmu aicinām pacientu rakstīt iesniegumu ārstniecības iestādes vadītajam.

Papildus paskaidrojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265 „Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība” medicīniskos ierakstus apkopo un uzglabā ģimenes ārsts, kas pacienta medicīniskajiem ierakstiem pievieno arī informāciju par pacientam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, kas saņemts citā ārstniecības iestādē vai ko sniegušas citas ārstniecības personas.

Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Vai vienai personai var būt divi ģimenes ārsti? Viens, piemēram, Ķekavā, pie kura pacients ir piereģistrēts un otrs Imantā, pie kura pacients nav reģistrēts, bet kurš izsniedz slimību gadījumā slimības lapu (jo pacients pārsvarā atrodas Imantā, bet negrib zaudēt arī Ķekavas ārstu). Un vai šis ārsts, pie kura pacients nav reģistrēts, var nosūtīt pacientu un DEĀK, ja slimība ilgst jau 6 mēnešus, vai to drikst darīt tikai reģistrētais ģimenes ārsts?

Paskaidrojam, ka katrs iedzīvotājs var būt reģistrēts tikai pie viena ģimenes ārsta. Tomēr ģimenes ārsts sniedz palīdzību arī pacientu sarakstā nereģistrētam pacientam, piemēram, kurš īslaicīgas uzturēšanās (piemēram, komandējuma, apciemojuma) laikā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir saslimis un vērsies pie ģimenes ārsta pēc palīdzības.

Atbilstoši 03.04.2001. MK noteikumu Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"17.1 punktam pienākums nosūtīt darbnespējīgo personu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju, ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ir ārstējošajam ārstam vai ārsta palīgam.

Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Labdien!

Sakiet, lūdzu, kur iespējams pateikties ārstam par sniegto palīdzību?

Informāciju par labi paveiktu mediķu darbu Jūs varat iesniegt ārstniecības iestādes vadībai vai Veselības ministrijai.

Šādos gadījumos pēc iespējas precīzāk jānorāda informācija par sniegto medicīnisko aprūpi, piemēram, datums, pilsēta, izsaukuma adrese, ārstniecības iestāde, ārsta vai medmāsas vārds, uzvārds, kā arī jāprecizē, kāda palīdzība tika sniegta. Rakstveida informāciju iespējams nosūtīta pa pastu vai elektroniski. Veselības ministrijas adrese:
Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, e-pasts: vm@vm.gov.lv, mājaslapa: www.vm.gov.lv.

Labdien! Līdz kuram termiņam mēs varam sniegt sūdzības un pretenzijas par ģimenes vai cita ārsta kļūdam un neatbilstošo apkalpošanu. Paldies

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 18. panta 3.punktam persona ir tiesīga iesniegt sūdzību Veselības inspekcijā normatīvajos aktos noteikto un nepieciešamo darbību veikšanai ne vēlāk kā divu gadu laikā no tiesību vai interešu aizskāruma dienas.

Labvakar!Man ir tāds jautājums.Kur ir jāgriežas pēc palīdzības, lai slimnieku pārvestu no ārvalstīm uz Latviju?

Iesakām Jums sazināties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD), kurš var nodrošināt pacienta pārvešanu uz Latviju. Plašāka informācija NMPD mājaslapā http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/NMPD/nmp_dienesta_maksas_pakalpojumu_cenradis_/

Kur Rīgā veic protezēšanu par pazeminātu cenu?

Informējam, ka zobu protezēšanu netiek apmaksāta no valsts budžeta. Savukārt informāciju par ortopēdisko protezēšanu, kas tiek apmaksāta no valsts budžeta, nodrošina VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centra "Vaivari", Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs. Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67552350, 26424675.

Labdien! Mums ir tāda problēma, ka manas meitiņas ģimenes ārste ir pazaudējusi mūsu medicīnisko vēsturi! Gribējām pariet pie cita ārsta, jo tagadējā mūs neapmierināja, jo vienmēr sūtīja tikai pie maksas ārstiem! Aizgājām šodien pakal savai medicīniskajai vēsturei, un viņa mums paziņo, ka tā neesot pie viņas un ka es esot pie tā vainīga, ka esot viņu jau paņēmusi! Nesaprotu, kā ārsts var nezināt, kur liek pacientu vēstures! Kur man vērsties un ko darīt?

Pacienta medicīniskā karte ārstniecības iestādē ir jāuzglabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta – to nosaka Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība” 35.8.punkts. Par minēto noteikumu ievērošanu atbild konkrētās ārstniecības iestādes vadītājs.

Lai veiktu konkrētā gadījuma detalizētu pārbaudi un informētu par pārbaudes rezultātiem, esat aicināta iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV – 1012 (ierodoties personīgi vai pa pastu). Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Iesnieguma likuma 3. panta 2. daļa paredz, ka iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (vārds, uzvārds, adrese, un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju), kā arī iesniegumam jābūt parakstītam.

Manam bērnam ir nepieciešama rehabilitācija? Vai ir iespējams saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju?

Izvērtējot Jūsu bērna veselības stāvokli, uz valsts apmaksātu rehabilitāciju var nosūtīt rehabilitologs, bet ģimenes ārsts vai speciālists pie fizioterapeita līdz 5 apmeklējumiem. Tādēļ Jums jāvēršas pie ģimenes ārsta un jāsaņem nosūtījums rehabilitologa konsultācijai, kura pienākums ir arī sniegt Jums detalizētu informāciju par iespējām saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju.

Valsts apmaksātu rehabilitāciju pie noteiktām diagnozēm ir iespējams saņemt nevis sanatorijā, bet gan ārstniecības iestādēs dienas vai diennakts stacionāros.

Dienas stacionārā valsts maksā par noteiktu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu dienas laikā, uzturoties dienas stacionārā ne mazāk par četrām stundām (Ministru kabineta 2013. gada 17.decembra noteikumi Nr. 1529). Ja pacients nevar izbraukāt uz šo pakalpojumu saņemšanu, tad ir iespēja izmantot „viesnīcas” pakalpojumus.

Tāpat ārstniecības iestādē, piemēram, Nacionālā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, ar rehabilitologa nosūtījumu ir iespējams saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju diennakts stacionārā. Ar sīkāku informāciju par ārstniecības iestādēm, kuras ir noslēgušas līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, iespējams saņemt, zvanot uz bezmaksas tālruni 80001234.

Tomēr vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktā finansējuma (kvotas) ietvaros.

Ja pacientu skaits ir lielāks, tie tiek pierakstīti uz nākamo mēnesi un automātiski veidojas rinda uz pakalpojumu. Ja minēto pakalpojumu pacients vēlas saņemt ārpus noteiktās rindas (ātrāk), tad par to būs jāmaksā kā par maksas pakalpojumu.

Informāciju par rindu garumu plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās iespējams saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 80001234.

Labdien!

Vai pediatrs var atteikt vizīti 2 gadīgam bērnam, kam ir plaušu karsonis?

Par Jūsu e-pasta vēstulē minēto gadījumu aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67081611 darba dienās no plkst 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Ģimenes ārstam, kurš ir noslēdzis līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, savas darbības pamatteritorijā jānodrošina savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu veselības aprūpe (tai skaitā arī mājas vizītes).

Ģimenes ārsts var atteikties veikt mājas vizīti vienīgi gadījumā, ja pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ārsta darbības pamatteritorijas, kas ārstam nav sasniedzama.

Gadījumos, ja pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ārsta darbības pamatteritorijas, ģimenes ārsts ar savā pacientu sarakstā reģistrētu pacientu rakstiski vienojas par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas.

Ja ģimenes ārsts ar pacientu nevienojas par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārpus ārsta darbības pamatteritorijas, jo pacienta dzīvesvieta ārstam nav sasniedzama, mājas vizīti iespējams pieteikt dežūrārstam, kurš apkalpo pacienta dzīvesvietas teritoriju. Informāciju par dežūrārstu sarakstu iespējams noskaidrot, sazinoties ar Nacionālā veselības dienesta speciālistiem pa tālruni 80001234.

Neatradi atbildi? Sūti mums savu jautājumu.