Ārstniecības iestāžu atbilstība

Publicējam ārstniecības iestāžu sarakstu, kuras Ārstniecības iestāžu reģistram ir paziņojušas par noteiktu struktūrvienību atbilstību 2009. gada 20. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" minētajām prasībām.

Informācija mājas lapā tiek aktualizēta katru nedēļu. Pēdējais aktualizācijas datums: 30.03.2020.

Iestāžu sarakstu skatīt šeit, excel