Ārstniecības iestāžu atbilstība

Publicējam ārstniecības iestāžu sarakstu,

kuras *Ārstniecības iestāžu reģistram ir paziņojušas par noteiktu struktūrvienību atbilstību:

 Iestāžu saraksts, excel fails

(pēdējais aktualizācijas datums: 22.05.2020.)

Informācija mājas lapā tiek aktualizēta katru nedēļu.


2009. gada 20. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" minētajām prasībām