Veselības inspekcijas darba laiks 21.aprīlī

21. aprīlī* Veselības inspekcija strādā no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00 (pusdienas laiks no plkst.12:30 līdz plkst.13:00).

Apmeklētāju pieņemšana Ārstniecības iestāžu, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistriem - no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00 (pusdienas laiks no plkst.12:30 līdz plkst.13:00).

*25.04.2017. Ministru kabineta rīkojums Nr. 211 “Par darba dienu pārcelšanu 2018. gadā” paredz pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2018. gada 30. aprīļa, uz sestdienu, 2018. gada 21. aprīli